Yaşlı Bireyler İçin Çok Boyutlu Gözlem Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soygür, H., Duyan, V., Hasgül, E., & Adıbatmaz, M. (2017). Turkish adaptation study of Multidimensional Observation Scale for elderly subjects. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 11(3), 171-185.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: