Motivasyonel Eylem Çatışması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, H., & Karademir, Ç. (2017). Motivasyonel Eylem Çatışması Ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 20-33.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Çalışkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: