Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karadağ, E., ve Tosun, Ü. (2014). Çatışma Eylem Stilleri Ölçeği [ÇESÖ]: Türkçe’ye uyarlanması dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Psikoloji Çalışmaları/Studies in Psychology, 34(1), 45-69.

Sorumlu Yazar: 
Engin Karadağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: