Motivasyonel Dindarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uysal, V., Turan, Ş. ve Işık, Z. (2015). Motivasyonel Dindarlık Ölçeği (MMRI) üzerine bir değerlendirme. İslami Araştırmalar Dergisi, 25, 15-27.

Sorumlu Yazar: 
Veysel Uysal
Geçerlik: 

Burada 828 kişilik örneklem grubu üzerinde yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerinin sonuçları esas alınmıştır.

Güvenirlik: 

Burada 828 kişilik örneklem grubu üzerinde yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerinin sonuçları esas alınmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/