Diyabetliler/Şeker Hastaları İçin Kabul ve Eylem Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karadere, M. E., Yavuz, K. F., Asafov, E. Y., & Küçükler, F. K. (2019). Reliability and validity of a Turkish version of the Acceptance and Action Diabetes Questionnaire. Psychiatry investigation, 16(6), 418-424. https://doi.org/10.30773/pi.2019.02.26.2

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Emrah Karadere
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
7’li likert tipi (1-Hiçbir zaman doğru değil; 7-Daima doğru)
İletişim: