Modified Dental Anxiety Scale (MDAS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ilgüy, D., Ilgüy, M., Dinçer, S., & Bayirli, G. (2005). Reliability and validity of the Modified Dental Anxiety Scale in Turkish patients. Journal of International Medical Research, 33(2), 252-259. DOİ: 10.1177/147323000503300214

Sorumlu Yazar: 
Dilhan İlgüy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: