Dental Estetiğin Psikososyal Etkileri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aglarcı, C., Baysal, A., Demirci, K., Dikmen, F., & Aglarcı, A. V. (2016). Translation and validation of the Turkish version of the Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire. The Korean Journal of Orthodontics, 46(4), 220-227.

Sorumlu Yazar: 
Cahide Ağlarcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: