Modern Fizik Kavram Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, N. ve Akarsu, B. (2014). Modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi ve uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal of European Education, 4(2), 39-51.

Sorumlu Yazar: 
Bayram Akarsu
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği için uygulamadan önce öğretim programında yer alan konular belirlenmiştir ve sorular bu konular kapsamında hazırlanmıştır. Hazırlanan kavram testinin geçerliğine hizmet edebilecek olan bazı ek istatistiksel işlemler de yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Bütün öğrenciler için hesaplanan güvenirlik katsayısı α = 0.651 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 30 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Doğru=1- yanlış=0
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/