M-CHATt (Modified checklist for autism in toddlers) Tarama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kondolot, M. (2014). Otizm spektrum bozukluklarının tanısında M-CHATt (Modified checklist for autism in toddlers) tarama testinin geçerlilik-güvenilirliği, kayseri’de 18-24 aylık çocuklarda otizm spektrum bozukluklarının sıklığı ve etiyolojide bazı çevresel faktörlerin rolü (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Meda Kondolot
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach alfa değeri: 0,67 olarak ve oldukça güvenilir (0.60 < α < 0.80) bulunmuştur.

42 maddeden oluşmaktadır.
24.Yoğun bakımda izlem öyküsü
25.Damardan sıvı alma öyküsü
26.Kan transfüzyonu öyküsü
27.Mekanik ventilatör kullanımı

Derecelendirme: 
İletişim: