M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) Tarama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kondolot, M. (2014). Otizm spektrum bozukluklarının tanısında M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) Tarama Testi’nin geçerlik-güvenirliği, Kayseri’de 18-24 aylık çocuklarda otizm spektrum bozukluklarının sıklığı ve etiyolojide bazı çevresel faktörlerin rolü (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Meda Kondolot
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: