Dental Anksiyete Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uğur, Z. A. (2000). Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların dental anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Zeliha Aslı Uğur
Geçerlik: 

Birbirleriyle olan korelasyonları 0.43 ile 0.55 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

İç tutarlık değeri alfa 0.80’dir.

Dört maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: