Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer, Ö. ve Kılıç, F. (2017). Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, 12(25), 577-588. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12378

Sorumlu Yazar: 
Ömer ÖZER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: