Mobil Uygulama Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uğur, N. G. ve Turan, A. H. (2016). Mobil uygulama kabul modeli: Bir ölçek geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34
(4), 97-126.

Sorumlu Yazar: 
Naciye Güliz Uğur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: