Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezer, B., & Yilmaz, R.(2019).Learning management system acceptance scale (LMSAS): A validity and reliability study. Australasian Journal of Educational Technology, 35(3), 15-30. https://doi.org/10.14742/ajet.3959

Sorumlu Yazar: 
Barış Sezer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: