Mobil Uygulama Kullanma Sadakati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, Ç. (2019). A structural equation model to examine mobile application usability and use. International Journal of Informatics Technologies, 12(3), 169-181. doi: 10.17671/gazibtd.454749

Sorumlu Yazar: 
Çetin Güler
Geçerlik: 

Makalede ayrıntılar raporlanmıştır.

Güvenirlik: 

Makalede ayrıntılar raporlanmıştır.

1 Mobil uygulamayı kullanmaları için arkadaşlarımı ve akrabalarımı cesaretlendiririm.
2 Başkalarına mobil uygulamayla ilgili olumlu şeyler söylerim.
3 Önümüzdeki birkaç yıl, mobil uygulamanın sunduğu daha fazla hizmetten yararlanacağım.
4 Görüşümü soran birine mobil uygulamayı tavsiye ederim.
5 Mobil uygulamayı ilk tercihim olarak değerlendiririm.

Tek faktör 5 maddelik bir ölçektir.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 7= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/