Çevrimiçi Öğrenme Sistemleri Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ilgaz, H. (2008). Uzaktan eğitimde teknoloji kabulünün ve topluluk hissinin öğrenen memnuniyetine katkısı (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: