Miville-Guzman Evrensellik-Farklılık Yönelimi Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çivitci, N. (2014). Miville-Guzman Evrensellik-Farklılık Yönelimi Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 96-111. DOI: 10.12984/eed.60423

Sorumlu Yazar: 
Nazmiye Çivitçi
Geçerlik: 

Varimaks dik döndürme tekniği ile yapılan faktör analizi sonucunda tüm maddeler özgün formunda yer aldıkları faktörlere dağılmış ve üç faktör birlikte toplam varyansın % 45.54’ünü açıklamıştır. Faktör yükleri Farklılıklarla Etkileşim alt ölçeği için .44 ile .80,Göreliliğe Değer Verme alt ölçeği için .35 ile .70, Farklılıklarla Rahat Hissetme alt ölçeği için ise 56 ile .68 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları; Farklılıklarla Etkileşim alt ölçeği için .68, Göreliliğe Değer Verme alt ölçeği için .57, Farklılıklarla Rahat Hissetme alt ölçeği için .71 ve toplam puan için .75 olarak bulunmuştur.

Ölçek 15 madde üç faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=kesinlikle katılmıyorum ve 6=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: