Stem Semantik Farklılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kızılay, E. (2017). Stem Semantik Farklılık Ölçeği Türkçeye uyarlanması.The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 131-144.

Sorumlu Yazar: 
Esra Kızılay
Geçerlik: 

Elde edilen verilerin analizinde ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla AMOS 24.0 programında doğrulayıcı faktör analizi ve SPSS 22.0 programında açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için SPSS 22.0 programında Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin madde analizleri yapılmıştır.

5 alt boyut 25 madde
Matematik(5m):Benim için Matematik: sıkıcı-ilginç
Fen(5m):Benim için Fen:etkileyici- sıradan
Kariyer(5m):Benim için fen, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarında bir kariyer:(hiç bir anlamı yok- bir çok anlamı var)
Mühendislik(5m):Benim için Mühendislik: cazip-cazip değil
Teknoloji(5m):Benim için Teknoloji:sıkıcı-ilginç

Derecelendirme: 
İletişim: