Miyokard İnfarktüs Boyutsal Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uysal, H., & Ozcan, Ş. (2011). A Turkish version of myocardial infarction dimensional assessment scale (TR-MIDAS): reliability–validity assesment. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(2), 115-123. DOI: 10.1016/j.ejcnurse.2010.05.007

Sorumlu Yazar: 
Hilal Uysal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/