Mistik Tecrübe Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ünal, M. S. (2000). Mistik tecrübe ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/