Anlamsal Farklılık Ölçeği- Anne Olarak Ben

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışır, H. (2003) İlk kez anne olan kadınların annelik rolü başarımlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: