Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği (ALYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baloğlu, N. ve Bulut, M. B. (2016). Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği (ALYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1037- 1048.

Sorumlu Yazar: 
Nuri Baloğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: