Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) Testi- Uzun ve Kısa Formu (MNA-SF)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıkaya, D. (2013). Geriatrik hastalarda Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) testinin uzun ve kısa (MNA-SF) formunun geçerlilik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara).

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/