Hospitalize Hastalarda Nutrisyonel Değerlendirme Testi NRS-2002

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bolayır, B. (2014). Hospitalize hastalarda nutrisyonel değerlendirme testi NRS-2002’nin (Nutrıtıonal Rısk Screenıng -2002) geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi (Tıpta uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara).

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: