Hemşirelerde Nütrisyonel Değerlendirmenin Önemini, Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyini ve Algılanan Nütrisyonel Bakım Kalitesini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürlek-Kısacık, Ö., Çoşğun, T. ve Taştekin, A. (2019). Hemşirelerde nütrisyonel değerlendirmenin önemini, nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyini ve algılanan nütrisyonel bakım kalitesini değerlendirme ölçeği Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 35(3), 123-135.

Sorumlu Yazar: 
Öznur GÜRLEK KISACIK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: