Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Uzun Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaner, S., Büyüköztürk,Ş., İşeri, E., Ak, A.ve Özaydın,L.(2011).Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Uzun Formu: Türk ergenlerde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri, 14, 71-84.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: