Merhamet Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Nas, E. ve Sak, R. (2021). Merhamet Doyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 2019-2036. doi:10.17755/esosder.910301

Sorumlu Yazar: 
Eşref Nas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4. Acı çeken insanlarla ilgilendiğimde kendimi huzurlu hissederim.
9. İnsanlara yardımcı olduğumda moralim yüksek olur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3= Ara sıra, 4=Sık sık, 5=Her zaman)
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/