Sağlık Çalışanlarında Kısa Merhamet Yorgunluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, S., & Cavcav, F. (2021). The Compassion Fatigue-Short Scale for healthcare professionals: A Turkish study of validity and reliability. Perspect Psychiatr Care, 57, 1459-1465. https://doi.org/10.1111/ppc.12712

Sorumlu Yazar: 
Serap Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

* işimde köşeye sıkışmış hissediyorum
*yaşam amaçlarıma ulaşmayı başaramadığımı düşünüyorum

ölçek 13 maddeden oluşmuştur

Derecelendirme: 
10’lu likert tip (1= asla/nadiren 10=çok sık)
İletişim: