Sağlık Çalışanları için Merhamet Yorgunluğu-Kısa Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, S. & Cavcav, F. (2020). The Compassion Fatigue‐Short Scale for healthcare professionals: A Turkish study of validity and reliability. Perspectives in Psychıatrıc Care, 1-7. doi: 10.1111/ppc.12712

Sorumlu Yazar: 
Serap Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: