Matematik Dersi Öğretim Programı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gömleksiz, M. N., ve Bulut, İ. (2007). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 41-94.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: