Matematik Dersi Yeterliliği Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kıyak, A.,& Bekar, G. (2012). Meslek yüksek okullarınde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersindeki yeterliliklerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.902-910). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Kıyak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: