Manevi Zekâ Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erduran-Tekin, Ö., & Ekşi, H. (2019). Adapting the Scale for Spiritual Intelligence to Turkish. Spiritual Psychology and Counseling, 4(2), 123–141.

Sorumlu Yazar: 
Özge Erduran-Tekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: