MacNew Kalp Hastalığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Daşkapan, A., Höfer, S., Oldridge, N., Alkan, N., Müderrisoğlu, H., & Tüzün, E. H. (2008). The validity and reliability of the Turkish version of the MacNew Heart Disease Questionnaire in patients with angina. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 14(2), 209-213. doi:10.1111/j.1365-2753.2007.00834.x

Sorumlu Yazar: 
Arzu Daşkapan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: