Mağdurlara Yönelik Farkındalık Ölçeği (MAFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gönültaş, B. M. (2021). Mağdurlara Yönelik Farkındalık Ölçeğinin (MAFÖ) geliştirilmesi ve mağdurlarla çalışabilecek üniversite öğrencileri üzerinde uygulanması. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 581-604. http://dx.doi.org/10.37669/milliegitim.691631

Sorumlu Yazar: 
Burak Miraç Gönültaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: