Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir Erbil, D. ve Hazer, O. (2020). “Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması”. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(30): 399-410

Sorumlu Yazar: 
Didem Demir Erbil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme
İletişim: