Koroner Kalp Hastalığı Öz Bakım Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayrak, B., & Oğuz, S. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of the Self‐Care of Coronary Heart Disease Inventory. International Journal of Nursing Practice, 1-9. https://doi.org/10.1111/ijn.12847.

Sorumlu Yazar: 
Betül Bayrak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: