Çocukların Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, M. (2002). Çocukların Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeğinin Türkiye’deki geçerlik güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Meryem Öztürk
Geçerlik: 

Ölçeğin iç geçerliliği için sağlığı geliştirme alanında deneyimli 1 çocuk sağlığı geliştirme uzmanı,1 kardiyovasüler dergsi editörü, 1 spor eğitim profesörü, 1 bölge okulu beslenme uzmanı ve 6 okul sağlığı hemşiresinden oluşan uzman grubunun görüşü alınmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği geliştiri tarafınfan faktör analizi ve varimax rotasyonu yapılarak değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı 0.80’dir . Alt gruplara bakıldığında iç tutarlılık güvenirlik kat sayıları beslenme için 0.70, fiziki aktivite için 0.76, sigara içme için 0.74, stres kontrolü için 0.63’tür

4 alt boyut 16 madde

1-Fiziki Aktivite (4 madde) :Büyüdüğüm zaman egezersiz yapacağım
2-Beslenme (4 madde) :Her sabah kahvaltı yapmayı severim
3-Sigara İçme(4 madde) :Annem ve babam ya da çevredeki yetişkinler sigara içtiğinde bu beni rahatsız eder
4 Stres Kontrolü 4 madde) Bir şeyi anlatmak istediğim zaman annem ve babam beni dinler

Derecelendirme: 
4lı Likert (1=Kesinlikle Katılıyorum 4= Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: