Kalp Hastalığı Risk Bilgisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zehirlioglu, L., & Mert, H. (2020). Validity and reliability of the Heart Disease Fact Questionnaire (HDFQ): A Rasch measurement model approach. Primary care diabetes, 14(2), 154-160. https://doi.org/10.1016/j.pcd.2019.06.006

Sorumlu Yazar: 
Hatice Mert
Geçerlik: 

RMSEA: 0.048, GFI:0.90, CFI:0.91

Güvenirlik: 

Rasch modelinde güvenirlik katsayısı 0.76.

Ölçek 25 maddeden oluşmakta olup soruların yanıtları doğru, yanlış ve bilmiyorum şeklindedir. Altı madde ters kodlanmaktadır. Sorunun yanıtına uygun cevap verildiğinde 1 puan verilmekte, uygun olmayan ve bilmiyorum yanıtlarında ise katılımcılar 0 puan almaktadır. Ölçek puanlaması 4-100 arasında değişmektedir.

Derecelendirme: 
doğru, yanlış, bilmiyorum
İletişim: