Lise Öğrencilerinin Bağımlılık Yapan Maddelere İlişkin Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aksoy, K. (2006). Lise öğrencilerinin bağımlılık yapan maddelere ilişkin tutumları ve bu tutumlara etki eden değişkenlerin incelenmesi(Malatya ili örneği). (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Kasım Aksoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: