Lise Müdürlerinin Güdüleyici Davranışları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıçaslan, C. (2006). Lise öğretmenlerinin, okul müdürlerinin güdüleyici davranışlarına ilişkin görüş ve beklentileri: Bornova ilçesi örneği (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Cumali Kılıçaslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: