İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Öğrencilere Demokratik Davranış Kazandırma Yeterlilikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Merdan, T. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğrencilere demokratik davranış kazandırma yeterlilikleri (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: