Londra Kulesi (LKDX) Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atalay, D. ve Cinan, S. (2007). Yetiskinlerde Planlama Becerisi: Londra Kulesi Testinin standardizasyon ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 22(60), 25-38.

Sorumlu Yazar: 
Deniz Atalay
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği çalışması için 129 DEHB tanısı alan çocuğa LKDX testi ile beraber bir dizi nöropsikolojik test uygulanmıştır. Sonuçlar, özellikle yönetici problem çözme ölçekleri ile LKDX arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Güvenirlik: 

Pearson korelasyon analizi sonuçları toplam hamle puanı (r = .47, p < .01), toplam doğru puanı (r = .53, p < .01), toplam zaman ihlali puanı (r = .45, p < .01), toplam başlama zamanı puanı (r = .74, p < .01), toplam yürütme zamanı puanı (r = .49, p < .01), toplam problem çözme zamanı puanı (r = .62, p < .01) güvenilirlik katsayılarının anlamlı olduğunu toplam kural ihlali puanı güvenilirlik katsayısının düşük olduğunu (r = .10, p > .05) ortaya koymuştur.

Tek boyut ve 1’i örnek, 2’si alıştırma olmak üzere 13 problem durumundan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: