Lise İngilizce Müfredat Materyal Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Batdı, V. ve Elaldı Ş. (2016). Analysis of high school English curriculum materials through rasch measurement model and Maxqda. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(4), 1325-1347.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: