Lise Düzeyi Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toksoy-Eryılmaz, S. ve Çalışkan, S. (2015). Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeği’nin lise öğrencileri için uygulanabilirliğinin test edilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 158-177. 10.17522/nefefmed.84175

Sorumlu Yazar: 
Serap Çalışkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 25 madde
Kontrol Etme ve Değerlendirme (9 m): Problemi çözerken doğru gidip gitmediğimi düşünürüm.
Problemi Anlama (7 m): Problem için verilen bir şekil var ise, problem cümlesini şekil ile ilişkilendiririm.
Problemi Örgütleme (4 m): Birden fazla sayıda yöntemle çözüm oluştururum.
Dikkat Toplama (5 m): Problemde verilenleri ve istenilenleri yazarım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman- 5= her zaman)
İletişim: