Öğretmenlerin Dijital Materyal Oluşturabilme Öz-yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzun, B. N. ve Akay, C. (2021). Öğretmenlerin Dijital Materyal Oluşturabilme Öz-Yeterlilikleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Kesit Akademi Dergisi, 7 (26), 240-254.

Sorumlu Yazar: 
Bilge Uzun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: