Polis Koleji Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Gereksinimleri Ölçeği (İngilizce Öğretmenleri Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Payam, M. M. (2005). An analysis of English language needs of the preparatory students at police college. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Murat PAYAM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: