Liderlik Oryantasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcan, K., & Balyer, A. (2013). Liderlik Oryantasyon Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 136-150.

Sorumlu Yazar: 
Kenan Özcan
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucunda Türkçeye uyarlanan, dört alt boyut ve 32 maddeden oluşan ölçek doğrulayıcı faktör analiz yöntemiyle orijinal yapısını koruduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.96; Yapısal Çerçeve için .92, İnsan Kaynakları Çerçevesi için .93, Politik çerçeve için .91, Sembolik Çerçeve için .90’dir.

Ölçek 32 madde dört faktörlü yapıdadır.
Yapısal Çerçeve (1m):Kurumum açık ve anlaşılır bir yönetim yapısına sahiptir.
İnsan Kaynakları Çerçevesi (16m):Kurumum çalışanların (olumlu ya da olumsuz) geribildirimlerini teşvik eder.
Politik Çerçeve (23m):Kurumum çatışma ve muhaliflerle baş etme konusunda çok başarılıdır.
Sembolik Çerçeve (26m):Kurumum sadakat ve coşkuyu teşvik eder.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: