Liderlik Tarzı Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taş, A., Çelik, K. ve Tomul E. (2007). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulandığı İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 22(2), 85-98

Sorumlu Yazar: 
Ali TAŞ, Kazım ÇELİK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

OTOKRATİK LİDERLİK
emir vererek sorun çözmeyi tercih eder.
karar alma yetkisine sahip tek kişidir.
DEMOKRATİK LİDERLİK
çalışanları karar alma sürecine katar
çalışanlarla işbirliği yapar.
SERBEST BIRAKICI LİDER
amaçların açık ve anlaşılır olması için çalışmaz.
çalışanların motive olmaları için çaba harcamaz.
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK
çalişanların yöneticiye güvenmelerini sağlar.
çalişanlar yöneticiye bağlılık duymasını sağlar.
TRANSACTİONAL (ETKİLEŞİMCİ) LİDERLİK
yetkilerini daha çok çaba harcayan çalışanları ödüllendirmede kullanır.
süregelen işlerin etkin gerçekleştirilmesi için çalışır.

Toplam 59 maddedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (5=Her zaman, 4=Çoğunlukla, 3=Arasıra, 2=Nadiren, 1=Hiç
İletişim: