Liderlik Öz-Yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cansoy, R. ve Polatcan, M. (2018). Liderlik Öz-Yeterliği Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pesa International Journal of Social Studies, 4(4), 2149-8385. doi: 10.25272/j.2149-8385.2018.4.4.01

Sorumlu Yazar: 
Mahmut Polatcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: