Geribildirim Oryantasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kartol, A. & Arslan, N. (2021). Turkish version of the feedback orientatıon scale: investigation of psychometric properties. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 321-329. doi: 10.7884/teke.5129

Sorumlu Yazar: 
Aslı Kartol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: